รายการ สบส.คุ้ยข่าว


สบส.คุ้ยข่าว Ep.99การดู 108 ครั้ง   07:04   28 เมษายน 2566

หัวข้อข่าว

 - กรม สบส.ส่งต่อ 3 มาตรการป้องกันโรคโควิด 19 สู่ อสม.ร่วมป้องกันการระบาดหลังเทศกาลสงกรานต์

 - สธ. ระดมความคิดผู้บริหารและบุคลากร วางอนาคตระบบสาธารณสุข 3 ปีข้างหน้า


  PLAYLIST   (ทั้งหมด 130 Episode)