รายการ สบส.คุ้ยข่าว


สบส.คุ้ยข่าว Ep.128การดู 147 ครั้ง   05:23   05 กันยายน 2566

หัวข้อข่าว

 - กรม สบส. จับมือเนคเทคยกระดับแพลตฟอร์มออนไลน์ระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล

 - ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 เยี่ยมติดตามและถอดบทเรียน อสม.บัดดี้ หัวโทนโมเดล


  PLAYLIST   (ทั้งหมด 130 Episode)