รายการ สบส.คุ้ยข่าว


สบส.คุ้ยข่าว Ep.103การดู 143 ครั้ง   07:21   16 พฤษภาคม 2566

หัวข้อข่าว

 - กรม สบส.ห่วงบ้านพักคนชรา ร่วม กทม. แนะระวังป้องกันไฟไหม้ด้วยมาตราฐานความปลอดภัย 7 ข้อ

 - สธ. เตือนประชาชนระวังป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่และโควิด 19 ในช่วงฤดูฝนแนะกลุ่มเสี่ยงเข้ารับวัคซีน ปีละ 1 ครั้ง


  PLAYLIST   (ทั้งหมด 130 Episode)