รายการ สบส.คุ้ยข่าว


สบส.คุ้ยข่าว Ep.116การดู 155 ครั้ง   06:51   30 มิถุนายน 2566

หัวข้อข่าว

 - กรม สบส. ชวนยุว อสม. ร่วมบอกต่อรณรงค์ให้ความรู้ป้องกันไข้เลือดออกรับฤดูฝน ปี 2566

 - กรม สบส. ชูแอป "Smart อสม." เป็นนวัตกรรมเด่น ช่วยยกระดับความรู้ อสม.ทั่วไทย


  PLAYLIST   (ทั้งหมด 130 Episode)