รายการ สบส.คุ้ยข่าว


สบส.คุ้ยข่าว Ep.92การดู 140 ครั้ง   08:05   31 มีนาคม 2566

หัวข้อข่าว

 - กรม สบส.จัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร ยกระดับร้านสปา นวดไทยเข้าแข่งขันในตลาดสากล

 - อนุทิน ประชุม อสม. เขตสุขภาพที่ 7 และ 8 แจงหลักเกณฑ์ วิธีการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ ส่งเสริมการใช้แอป Smart อสม. รายงานผลปฏิบัติงาน


  PLAYLIST   (ทั้งหมด 130 Episode)