รายการ สบส.คุ้ยข่าว


สบส.คุ้ยข่าว Ep.87การดู 147 ครั้ง   06:32   14 มีนาคม 2566

หัวข้อข่าว

 - "สาธิต" เตรียมพร้อม Sky Doctor และ อสม. สร้างความเชื่อมั่นระบบบริการสาธารณสุขรับฤดูท่องเที่ยวหมู่เกาะและทะเล จ.ตราด

 - กรมวิทย์ฯ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 2 พัฒนาศักยภาพ "อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน"


  PLAYLIST   (ทั้งหมด 130 Episode)