รายการ สบส.คุ้ยข่าว


สบส.คุ้ยข่าว Ep.16การดู 201 ครั้ง   00:06:34   17 พฤษภาคม 2565

หัวข้อข่าว

 - เดินหน้าปั้นกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน สู่เมืองมหาอำนาจด้านสุขภาพ

 - กรม สบส. เตือนประชาชนร้อยละ 28 นิยมบริโภคอาหารดิบ เสี่ยงโรคพยาธิ ไข้หูดับ ติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร อาจถึงขั้นเสียชีวิต


  PLAYLIST   (ทั้งหมด 130 Episode)