รายการ สบส.คุ้ยข่าว


สบส.คุ้ยข่าว Ep.126การดู 119 ครั้ง   05:09   18 สิงหาคม 2566

หัวข้อข่าว

 - กรม สบส. จับมือ ธปท. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการรับบริการทางการแพทย์ชาวต่างชาติใน รพ.เอกชน

 - ศบส.2 คัดเลือกผลงาน นวัตกรรมสุขภาพต้นแบบ


  PLAYLIST   (ทั้งหมด 130 Episode)