รายการ สบส.คุ้ยข่าว


สบส.คุ้ยข่าว Ep.91



การดู 202 ครั้ง   08:30   28 มีนาคม 2566

หัวข้อข่าว

 - กรม สบส.มอบรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาสุขภาพจิตชุมชนจากผลงานฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชคืนสู่ชุมชน

 - กระทรวงสาธารณสุข ยก อสม.เป็นจิตอาสาช่วยประชาชนเข้าสู่ระบบบริการและเป็นที่พึ่งชุมชนในสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข


  PLAYLIST   (ทั้งหมด 130 Episode)