รายการ สบส.คุ้ยข่าว


สบส.คุ้ยข่าว Ep.110การดู 64 ครั้ง   04:56   09 มิถุนายน 2566

หัวข้อข่าว

 - กรม สบส. จัดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปี 2566

 - กรม สบส. กระตุ้นเตือน รณรงค์สุขบัญญัติ "บุหรี่ไฟฟ้า ไม่สูบ ไม่เสี่ยง" สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง สื่อสาร เตือนภัย ป้องกันไม่ให้กิดนักสูบหน้าใหม่


  PLAYLIST   (ทั้งหมด 130 Episode)