รายการ สบส.คุ้ยข่าว


สบส.คุ้ยข่าว Ep.65การดู 202 ครั้ง   05:33   23 ธันวาคม 2565

หัวข้อข่าว

 - กรม สบส. จัดประชุมขับเคลื่อนนโยบาย 3 หมอขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติสร้างระบบสุขภาพปฐมภูมิอย่างเข้มแข็ง

 - กรม สบส.เตือนภัยจากการฉีดสาร หรือฝังวัสดุแปลกปลอมขยายขนาดอวัยวะเพศ


  PLAYLIST   (ทั้งหมด 130 Episode)