รายการ สบส.คุ้ยข่าว


สบส.คุ้ยข่าว Ep.124การดู 60 ครั้ง   07:08   11 สิงหาคม 2566

หัวข้อข่าว

 - กรม สบส. พัฒนาต้นแบบโครงข่ายเทคโนโลยีตรวจสอบการแพร่กระจายเชื้อห้องความดันลบในโรงพยาบาล

 - กรม สบส. เชิดชูเครือข่ายแกนนำสุขภาพ สื่อสารความรู้เข้าถึงประชาชน เกิดการจัดการปัญหาทางด้านสุขภาพได้ด้วยตนเอง


  PLAYLIST   (ทั้งหมด 130 Episode)