รายการ สบส.คุ้ยข่าว


สบส.คุ้ยข่าว Ep.62การดู 218 ครั้ง   00:05:09   13 ธันวาคม 2565

หัวข้อข่าว

 - กรม สบส. ติวเข้มแนวทางการบังคับใช้กฎหมายแก่ สสจ.ทั่วประเทศ

 - กระทรวงสาธารณสุข ผนึกความร่วมมือกับเอไอเอส ส่งต่อข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เสริมการทำงานของ อสม.


  PLAYLIST   (ทั้งหมด 130 Episode)