รายการ สบส.คุ้ยข่าว


สบส.คุ้ยข่าว Ep.43การดู 144 ครั้ง   00:05:18   06 กันยายน 2565

หัวข้อข่าว

 - ปิดฉากประชุมเอเปค ว่าด้วยสาธารณสุขและเศรษฐกิจ บรรลุข้อมติ 12 ข้อ เน้นลงทุนสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ รองรับการระบาดในอนาคต

 - กรม สบส.จัดติวเข้ม อบรม International Surveyor ผู้เยี่ยมสำรวจตามมาตรฐานสากล รุ่นที่ 1


  PLAYLIST   (ทั้งหมด 130 Episode)