รายการ สบส.คุ้ยข่าว


สบส.คุ้ยข่าว Ep.30การดู 178 ครั้ง   00:06:05   08 กรกฎาคม 2565

หัวข้อข่าว

 - สธ. ร่วม กก.4 บก.ปคบ. จับหมอเถื่อนย่านปทุมธานี

 - สธ. พัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน เสริมความรู้ อสม. เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อันตราย


  PLAYLIST   (ทั้งหมด 130 Episode)