รายการ สบส.คุ้ยข่าว


สบส.คุ้ยข่าว Ep.31การดู 222 ครั้ง   00:05:13   12 กรกฎาคม 2565

หัวข้อข่าว

 - กรม สบส. ติดตามเยี่ยมเสริมพลังและคัดเลือกตำบลจัดการคุณภาพชีวิตและองค์กร อสม. ต้นแบบสร้างสุขภาพดีเด่น จังหวัดเพชรบูรณ์และอุตรดิตถ์

 - กรม สบส. ชูผลงาน อสม.กลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนจัดการปัญหาโรคโควิด 19 เข้าประเมินรางวัลเลิศรัฐปี 65


  PLAYLIST   (ทั้งหมด 130 Episode)