!DOCTYPE html> ทีวีออนไลน์ สบส. | รายการ สบส.คุ้ยข่าว Ep.12

รายการ สบส.คุ้ยข่าว


สบส.คุ้ยข่าว Ep.12การดู 229 ครั้ง   00:08:23   03 พฤษภาคม 2565

หัวข้อข่าว

 - กรม สบส. มอบหมายเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เสริมพลัง อสม.

 - กรม สบส. ออกประกาศให้บ้านพักคนชรา ขออนุญาตเป็น Nursing Home Isolation ได้


  PLAYLIST   (ทั้งหมด 130 Episode)