รายการ สบส.คุ้ยข่าว


สบส.คุ้ยข่าว Ep.28การดู 265 ครั้ง   00:06:42   01 กรกฎาคม 2565

หัวข้อข่าว

 - สบส.ชู "ตำบลชีวิตวิถีใหม่" เป็นกลไกขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรับโควิด 19 สู่โรคประจำถิ่นอย่างปลอดภัย

 - รมต.กระทรวงสาธารณสุข เปิดงาน Thailand Moving Together กอด กิน บิน เที่ยว ใช้วีวิตใกล้ชิดอีกครั้ง รับฟังความเห็นจากภาคธุรกิจท่องเที่ยวและคมนาคม


  PLAYLIST   (ทั้งหมด 130 Episode)