รายการ สบส.คุ้ยข่าว


สบส.คุ้ยข่าว Ep.121การดู 79 ครั้ง   04:54   18 กรกฎาคม 2566

หัวข้อข่าว

 - สธ. ขับเคลื่อนงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อพัฒนาชุมชน ดูแลประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

 - กรม สบส. ร่วมหารือกรมประชาสัมพันธ์ ถึง อสม. ร่วมผลิตรายการความรู้สุขภาพ เผยแพร่ผ่าน NBT ช่อง 11


  PLAYLIST   (ทั้งหมด 130 Episode)