รายการ สบส.คุ้ยข่าว


สบส.คุ้ยข่าว Ep.96การดู 200 ครั้ง   07:41   18 เมษายน 2566

หัวข้อข่าว

 - กรม สบส.เตือนผ่าตัดกระเพาะ ไม่ใช่ทางลัดลดน้ำหนัก แนะใช้วิธีธรรมชาติก่อนพึ่งพาศัลยกรรม

 - กรม สบส.ห่วงผู้สูงวัย แนะปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้ปลอดภัยลดเสี่ยงลื่นล้ม ป้องกันอุบัติภัยด้วยความไม่ประมาท


  PLAYLIST   (ทั้งหมด 130 Episode)