รายการ สบส.คุ้ยข่าว


สบส.คุ้ยข่าว Ep.42การดู 266 ครั้ง   00:05:00   02 กันยายน 2565

หัวข้อข่าว

 - กรม สบส.เผยพฤติกรรมการปฏิบัติตาม Universal Prevention ของประชาชน

 - กรม สบส.เฝ้าติดตามสถานการณ์อุทกภัย พายุฝนตกหนัก พร้อมส่งทีมเอ็มเสิร์ทช่วยเหลือสถานพยาบาลภาครัฐ


  PLAYLIST   (ทั้งหมด 130 Episode)