รายการ สบส.คุ้ยข่าว


สบส.คุ้ยข่าว Ep.100การดู 258 ครั้ง   07:24   02 พฤษภาคม 2566

หัวข้อข่าว

 - ปลัด สธ. ย้ำสถานบริการ พัฒนาศักยภาพบริการตามความต้องการประชาชนและบริบทพื้นที่ พร้อมจัดจุดบริการวัคซีนโควิด 19

 - คกก.โรคติดต่อฯ เห็นชอบแผนบริการวัคซีนโควิดประจำปี ย้ำ "ฉีดก่อนป้องกันก่อน" และเห็นชอบมาตรการป้องกัน "ไข้เลือดออก"


  PLAYLIST   (ทั้งหมด 130 Episode)