รายการ สบส.คุ้ยข่าว


สบส.คุ้ยข่าว Ep.114การดู 91 ครั้ง   05:29   23 มิถุนายน 2566

หัวข้อข่าว

 - สบส.ร่วมตรวจประเมินสถาบันการศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนสาขาจิตวิทยาคลินิกคณะศึกษาศาสตร์ ม.มหาสารคาม

 - สธ. จับมือศูนย์มะเร็งแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น ส่งเสริมนวัตกรรม การทำวิจัยทางคลินิกระหว่างประเทศ


  PLAYLIST   (ทั้งหมด 130 Episode)