รายการ สบส.คุ้ยข่าว


สบส.คุ้ยข่าว Ep.94การดู 113 ครั้ง   07:53   07 เมษายน 2566

หัวข้อข่าว

 - กรมอนามัย หนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควบคุมการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

 - ปลัด สธ. ชื่นชม รพ.บ้านตาก และ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ให้บริการแบบ Smart and Modernize Hospital ดูแลประชาชนอย่างมีคุณภาพ


  PLAYLIST   (ทั้งหมด 130 Episode)