รายการ สบส.คุ้ยข่าว


สบส.คุ้ยข่าว Ep.106การดู 170 ครั้ง   06:26   26 พฤษภาคม 2566

หัวข้อข่าว

 - กรม สบส.ชวนยุว อสม. บอกต่อกระตุ้นเพื่อน ครอบครัว และชุมชนฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำปี

 - สธ.สรุปการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญครึ่งปีแรก ทำผลงานได้ตามเป้าหมายเร่งส่งเสริมใช้ Digital ID ช่วยเข้าถึงบริการสุขภาพไร้รอยต่อ


  PLAYLIST   (ทั้งหมด 130 Episode)