รายการ สบส.คุ้ยข่าว


สบส.คุ้ยข่าว Ep.32การดู 199 ครั้ง   00:05:23   19 กรกฎาคม 2565

หัวข้อข่าว

 - กรม สบส. จับมือ 3 หน่วยงานต่างชาติ เดินเครื่องพัฒนาระบบคุณภาพ "Medical and Wellness Tourism" สู่มาตรฐานสากล ดันไทยเป็นเมืองสุขภาพและท่องเที่ยวโลก

 - กรม สบส. ร่วมเครือข่าย จัดฝึกอบรมช่วยฟื้นคืนชีพแก่กิจการดูแลผู้สูงอายุ


  PLAYLIST   (ทั้งหมด 130 Episode)