รายการ สบส.คุ้ยข่าว


สบส.คุ้ยข่าว Ep.111การดู 63 ครั้ง   05:31   13 มิถุนายน 2566

หัวข้อข่าว

 - รพ.วชิระภูเก็ตเร่งพัฒนายกระดับ บริการสุขภาพรองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก

 - ศบส.6 พัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพและชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 6


  PLAYLIST   (ทั้งหมด 130 Episode)