รายการ สบส.คุ้ยข่าว


สบส.คุ้ยข่าว Ep.112การดู 113 ครั้ง   06:45   16 มิถุนายน 2566

หัวข้อข่าว

 - ศบส.1 ลงพื้นที่ส่งเสริมมาตรฐานสุขศาลาพระราชทาน 6 หมวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในพื้นที่ภาคเหนือ

 - ศบส.10 ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ


  PLAYLIST   (ทั้งหมด 130 Episode)