รายการ สบส.คุ้ยข่าว


สบส.คุ้ยข่าว Ep.29การดู 210 ครั้ง   00:06:25   05 กรกฎาคม 2565

หัวข้อข่าว

 - สธ. เตรียมรับมือโรคอุบัติใหม่ หนุนเอกชน เปิดคลินิกโรคอุบัติใหม่และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน

 - กรม สบส. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ "กินเค็มพอดี ต้องมีไอโอดีน"


  PLAYLIST   (ทั้งหมด 130 Episode)