รายการ สบส.คุ้ยข่าว


สบส.คุ้ยข่าว Ep.56การดู 209 ครั้ง   00:04:28   22 พฤศจิกายน 2565

หัวข้อข่าว

 - ศบส.9 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. หมอคนที่ 1

 - สสจ.พังงา มอบประกาศนียบัตรแก่ อสม.ใหม่ ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร อสม.


  PLAYLIST   (ทั้งหมด 130 Episode)