รายการ สบส.คุ้ยข่าว


สบส.คุ้ยข่าว Ep.122การดู 152 ครั้ง   05:24   21 กรกฎาคม 2566

หัวข้อข่าว

 - สธ. ห่วงผู้ป่วย “ไข้เลือดออก” สูงขึ้น เตือนป่วยแล้วยังป่วยอีกได้ ประสานทุกจังหวัดเร่งกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลาย

 - กรม สบส. ลุยทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ให้ได้มาตรฐาน เพียงพอ พร้อมใช้


  PLAYLIST   (ทั้งหมด 130 Episode)