รายการ สบส.คุ้ยข่าว


สบส.คุ้ยข่าว Ep.105การดู 127 ครั้ง   04:56   23 พฤษภาคม 2566

หัวข้อข่าว

 - กรม สบส.ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง การดำเนินงาน องค์กร อสม.ต้นแบบสร้างสุขภาพและถอดบทเรียนการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต จังหวัดเพชรบุรี

 - สธ.ห่วงใยบุตรหลาน แนะตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยรถรับ-ส่งนักเรียน


  PLAYLIST   (ทั้งหมด 130 Episode)