รายการ สบส.คุ้ยข่าว


สบส.คุ้ยข่าว Ep.04การดู 374 ครั้ง   00:04:44   11 มีนาคม 2565

หัวข้อข่าว

 - กรม สบส. ร่วมเครือข่ายตั้งเป้า 1 จังหวัด มียุว อสม. อย่างน้อย 100 คน

 - ร่วมแสดงพลังขับเคลื่อน ขยายผล จากสภาเด็กฯ สู่ยุว อสม.


  PLAYLIST   (ทั้งหมด 130 Episode)