รายการ สบส.ขอ Talk
สบส.ขอ Talk

  รายการ สบส. ขอ talk เป็นรายการที่สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ตอบคำถามประชาชน และสอบถามความคิดเห็นของประชาชนด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ปลอดภัยสมประโยชน์ และมีสุขภาพที่ดี และสามารถติดตามรับชมได้ทาง http://www.facebook.com/theprhss


  PLAYLIST   (ทั้งหมด 102 Episode)