รายการ สบส.คุ้ยข่าว


สบส.คุ้ยข่าว Ep.76การดู 223 ครั้ง   06:23   03 กุมภาพันธ์ 2566

หัวข้อข่าว

 - กรม สบส. รับสมัครสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเมินรางวัล Thai World Class Spa และรางวัล Nual Thai Premium

 - สธ. ยันเดินหน้าถ่ายโอน รพ.สต. ตามกฎหมาย พร้อมทั้งศึกษาประเมินผลเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาร่วมกัน


  PLAYLIST   (ทั้งหมด 130 Episode)