รายการ สบส.คุ้ยข่าว


สบส.คุ้ยข่าว Ep.120การดู 208 ครั้ง   05:33   14 กรกฎาคม 2566

หัวข้อข่าว

 - ศบส.ที่ 4 และ 6 ร่วมกับ ก.พ.ร. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตทัล ได้ลงพื้นที่ สสจ.นนทบุรี และชลบุรี

 - กรม สบส.จัดเวทีถกนโยบาย "การประกันเสริมความงาม" มุ่งสู่อุตสาหกรรมการแพทย์และบริการสุขภาพ


  PLAYLIST   (ทั้งหมด 130 Episode)