รายการ ศูนย์ออกซิเจนทางการแพทย์
ศูนย์ออกซิเจนทางการแพทย์

  วิดีโอให้ความรู้การใช้งานเครื่องผลิตออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยที่บ้าน เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้วและการใช้งานออกซิเจนชนิดถังสำหรับผู้ป่วยที่บ้าน โดยกองวิศวกรรมการแพทย์


  PLAYLIST   (ทั้งหมด 3 Episode)