รายการ สบส.คุ้ยข่าว


สบส.คุ้ยข่าว Ep.41การดู 203 ครั้ง   00:05:07   30 สิงหาคม 2565

หัวข้อข่าว

 - สธ.ชู "Medical Hub - นวดสปา" สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยสุขภาพ ในงานประชุม APEC ด้านสาธารณสุข

 - สธ.เสริมศักยภาพ "อสม.หมอคนที่ 1 ที่พึ่งชุมชน คนรักษ์สุขภาพ"


  PLAYLIST   (ทั้งหมด 130 Episode)