รายการ สบส.คุ้ยข่าว


สบส.คุ้ยข่าว Ep.36การดู 273 ครั้ง   00:05:18   05 สิงหาคม 2565

หัวข้อข่าว

 - ศบส.ที่ 12 เดินหน้าขับเคลื่อนโรงพยาบาลต้นแบบสู่มาตรฐานสากลและลงตรวจประเมินมาตรฐานกิจการการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

 - สสม.ภาคเหนือ จัดกิจกรรม 3 หมอชะลอไตเสื่อม จัดการปัญหาโรคไตเรื้อรังในพื้นที่ต้นแบบ


  PLAYLIST   (ทั้งหมด 130 Episode)