รายการ สบส.คุ้ยข่าว


สบส.คุ้ยข่าว Ep.27การดู 214 ครั้ง   00:05:53   28 มิถุนายน 2565

หัวข้อข่าว

 - อนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเห็นชอบทุกคนฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น อย่างน้อยเข็ม 3 โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง

 - กรม สบส.เร่งประสาน อสม.ร่วมรณรงค์แนวทาง "รับ รู้ ปรับ ใช้" สร้างความเข้าใจในการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างเหมาะสม


  PLAYLIST   (ทั้งหมด 130 Episode)