รายการ สบส.คุ้ยข่าว


สบส.คุ้ยข่าว Ep.118การดู 156 ครั้ง   04:47   07 กรกฎาคม 2566

หัวข้อข่าว

 - กรม สบส.จับมือกรมอนามัย หนุน อสม.เป็นทัพหน้า ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในแม่ตั้งครรภ์ ผ่านแอปสมาร์ท อสม.

 - อธิบดีกรม สบส.ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องกำลังคนด้านสุขภาพสำหรับระบบริการปฐมภูมิ


  PLAYLIST   (ทั้งหมด 130 Episode)