รายการ สบส.คุ้ยข่าว


สบส.คุ้ยข่าว Ep.107การดู 77 ครั้ง   05:38   30 พฤษภาคม 2566

หัวข้อข่าว

 - สธ. ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิของไทยที่นครเจนีวา

 - สสม.ภาคใต้ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขใหม่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช


  PLAYLIST   (ทั้งหมด 130 Episode)