รายการ สบส.คุ้ยข่าว


สบส.คุ้ยข่าว Ep.51การดู 214 ครั้ง   00:03:50   28 ตุลาคม 2565

หัวข้อข่าว

 - อธิบดี กรม สบส. มอบนโยบายปี 2566 เน้นพัฒนางานสาธารณสุข 8 ด้านมุ่งสร้างสุขภาพดีให้คนไทยอย่างยั่งยืน

 - อธิบดี กรม สบส. ลงพื้นที่มอบวัสดุอุปกรณ์แก่ อสม. ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอจังหารและอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด


  PLAYLIST   (ทั้งหมด 130 Episode)