รายการ สบส.คุ้ยข่าว


สบส.คุ้ยข่าว Ep.97การดู 127 ครั้ง   06:18   21 เมษายน 2566

หัวข้อข่าว

 - กรม สบส.ผลิตสื่อความรู้ เสริมอาวุธทางปัญญาให้ อสม.รับมือไข้หวัดนก

 - สธ.เผยหลัง "สงกรานต์" อาจพบป่วย "โควิด" มากขึ้น วาง 3 มาตรการป้องกันระบาดโรคโควิด 19


  PLAYLIST   (ทั้งหมด 130 Episode)