รายการ สบส.คุ้ยข่าว


สบส.คุ้ยข่าว Ep.40การดู 210 ครั้ง   00:06:13   26 สิงหาคม 2565

หัวข้อข่าว

 - พัฒนาศักยภาพแกนนำ องค์กร อสม. ต้นแบบสร้างสุขภาพ ภาคเหนือ

 - มหัศจรรย์กัญชา เขตสุขภาพที่ 3 พัฒนาต่อยอดพืชกัญชาเป็นโปรดักส์แชมป์เปี้ยนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้สู่ชุมชน


  PLAYLIST   (ทั้งหมด 130 Episode)