รายการ สบส.คุ้ยข่าว


สบส.คุ้ยข่าว Ep.117การดู 55 ครั้ง   04:46   04 กรกฎาคม 2566

หัวข้อข่าว

 - ผลการตรวจสอบสถานพยาบาล เนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่พิษณุโลก

 - การซ้อมแผนภาวะฉุกเฉินทางทะเล และภารกิจส่งเสริมมาตรฐานสถานบริการสุขภาพ


  PLAYLIST   (ทั้งหมด 130 Episode)