รายการ สุขศาลาพระราชทาน


สุขศาลาพระราชทาน Ep.02การดู 78 ครั้ง   00:13:55   09 กันยายน 2564

หัวข้อข่าว

 - เมื่อหนุ่มสาวชาวเมือง ต้องมาเรียนรู้การใช้ชีวิตในถิ่นทุรกันดาร และหากเกิดเหตุเจ็บป่วย ฉุกเฉินจะทำอย่างไร ค้นหาคำตอบได้กับเขาและเธอ  PLAYLIST   (ทั้งหมด 3 Episode)