รายการ ศูนย์ออกซิเจนทางการแพทย์


ศูนย์ออกซิเจนทางการแพทย์ Ep.02การดู 43 ครั้ง   00:01:54   12 ตุลาคม 2564

หัวข้อข่าว

 - การใช้งานเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว  PLAYLIST   (ทั้งหมด 3 Episode)