รายการ คุยลั่นสนั่นซอย 8


คุยลั่นสนั่นซอย 8 Ep.66 - ระวังหมอเก๊การดู 208 ครั้ง   00:03:48   03 ธันวาคม 2564

หัวข้อ

 - ทำบุญสวยชาติหน้า ทำหน้าสวยชาตินี้ เลือกคลินิก ดูคุณหมอให้ดีๆ ระวังหน้าเสีย แทนหน้าสวย ...

 ติดตามรับชมรายการได้เป็นประจำทุกวันศุกร์ เดือนละ 2 ครั้ง ทางเฟซบุ๊ก จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8


  PLAYLIST   (ทั้งหมด 100 Episode)