รายการ Exclusive Health Talk


Exclusive Health Talk Ep.34การดู 144 ครั้ง   00:19:33   12 เมษายน 2566

หัวข้อข่าว

 - พัฒนาสมอง ด้วยสองมือ (ป้องกันภาวะสมองเสื่อม Brain Gym) พบกับนายแพทย์นิธิรัตน์ บุญตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ จะมาพููดคุยเรื่อง พัฒนาสมอง ด้วยสมองมือ (ป้องกันภาวะสมองเสื่อม Brain Gym) พร้อมสาธิตการออกกำลังกาย Brain Gym  PLAYLIST   (ทั้งหมด 58 Episode)